PREMIUM PACKAGE.

ดูแลเว็บไซต์ กลางๆ แบบรายเดือน ธุรกิจ ห้างร้านขนาดกลางที่ต้องการดูแลเว็บไซต์
บริการดูแลเว็บไซต์-premium

ดูแลเว็บไซต์องค์กร ธุรกิจ PREMIUM PACKAGE

ความต้องการของลูกค้า

รับอัพเดทเว็บไซต์ wordpress ตามความตรงการของลูกค้า เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการอัพเดทบ่อยๆ

ดูแลเว็บไซต์รายปี

อัพเดทเว็บ WordPress รายปี โดยต้องการอัพเดทเว็บไซต์ เป็นครั้งคราว แต่อยากให้มี Admin คอยดูแลระบบ

ตรงกลุ่มเป้าหมาย

การดูแลเว็บ wordpress รายเดือน หรือ รายปี เหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่มีเวลาดูแล แต่ต้องการมืออาชีพเข้ามาช่วย

ดูแลความปลอดภัย

ดูแลเว็บไซต์ รายปี หรือ รายเดือน ทาง VCOWO ก็ดูแลความปลอดภัยของเว็บไซต์ให้เหมือนกัน

ฟรี Cloud Server

ย้ายระบบ wordpress มาอยู่กับเรา จะช่วยให้การดูแลเว็บไซต์มีความ เสถียร ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ติดตามข้อมูล

ช่วยติดตามผ่าน Google Analytic หรือ SEO WebMaster Tool ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจ ตรงกลุ่มเป้าหมาย มากขึ้น

เก็บข้อมูลด้วย Google Analytic
ดูแลเว็บไซต์องค์กร ธุรกิจ

ทำไมต้องดูแลเว็บไซต์รายเดือน.

โลกเปลี่ยนแปลงทุกวัน ทุกการสื่อสาร และ เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ ดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน และ มั่นคง การดูแลเว็บไซต์ ทำให้ธุรกิจเติบโตก็เช่นเดียวกับการปลูกต้นไม้ ที่หยั่งรากลึกลงไปทำให้รากฐานแข็งแรง

เพิ่มความสามารถด้านการแข่งขัน.

การแข่งขันในยุคสมัยใหม่ มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดในทุกวงการ ใครที่สามารถมีสื่อ นำเสนอธุรกิจ ของตัวเองให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และ เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่มากที่สุด จะเป็นผู้ชนะ การนำเสนอ เว็บไซต์เป็นช่องทางหนึ่งที่ ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในวงการธุรกิจ

เพิ่มความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์.

เมื่อเรามีความสามารถในการแข่งขันกับลูกค้าในเวทีโลก ก็ย่อมมีผู้ไม่ประสงค์ดีในการที่จะ ทำลายความน่าเชื่อถือนั้นด้วยวิธีต่างๆ เราจึงมีการตรวจสอบเว็บของลูกค้าอยู่สม่ำเสมอ และ สำรองข้อมูลอยู่ตลอด ทุกๆ 7 วัน หรือ ตามแพ็คเกจดูแลเว็บไซต์

Don’t Wait

ติดต่อเราสิ ให้คำปรึกษาฟรีนะ ไม่เสียค่าใช้จ่าย