วิธีการ Install Nginx

วิธีการติดตั้ง Nginx On CentOS 7

การลง Nginx และการดูแลเว็บไซต์วิธีการ Install Nginx บน Cent OS 7 ซึ่ง การติดตั้ง Nginx นั้น ง่ายๆครับ ไม่มีอะไรซับซ้อน อันดับแรก เราต้องติดตั้ง EPEL ก่อน เพื่อที่จะสามารถติดตั้ง packages ได้มากขึ้น

Step One

sudo yum install epel-release

Step Two

sudo yum install nginx

Step Three – Start Nginx

sudo systemctl start nginx

 

อันถัดมาคือถ้า server contos เรามีการติดตั้ง firewall ในการที่จะ block port หรืออะไรก็ตาม ที่ช่วยให้ดูแลข้อมูลใน server และ เว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น เราก็ควรที่จะไป Allow มันก่อน ด้วยคำสั่งดังนี้

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload

ซึ่งถ้าเราลงสำเร็จแล้วละก็ จะสามารถเข้า IP ของเว็บไซต์ ของเรา และขึ้นหน้าจอ Nginx ดังรูป

blank