SSH

เปลี่ยน Port ของ SSH

วิธีการเปลี่ยน Port ของ SSH

SSH

SSH – เปลี่ยน port ให้ ssh 

การเปลี่ยน port ของ ssh เป็นการป้องกันระบบ server ของเราอย่างนึงเพราะว่า จะทำให้ Hacker เดาพอร์ต และ รหัสของเรายากขึ้น กว่าจะเจอ port ของ ssh ก็ใช้เวลานานพอสมควร จนบางทีอาจจะเลิกความพยายามไปแล้วก็ได้ มั้ง

การเปลี่ยน port ก็ง่ายๆครับ ดังนี้ เข้า ssh และไปที่ folder

#cd /etc/ssh/

จะเห็นไฟล์ที่ชื่อว่า sshd_config ให้ทำการแก้ไขไฟล์

#vi sshd_config 

จะเจอคำว่า Port ซึ่งค่าเริ่มต้นของทุก server จะเป็น Port 22 ให้เราเอา comment ออก และเปลี่ยนพอร์ต ตามต้องการ

SSH - Change Port

เปลี่ยนเสร็จแล้ว ให้กด save ถึงจะออกได้นะครับ

ขั้นตอนสุดท้าย คือการสั่ง ให้ service ที่เราได้ทำการเปลี่ยนนั้น ใช้ค่าที่เราใส่เข้าไปใหม่ โดยการให้ reload โดยใช้คำสั่ง

#systemctl reload sshd 

ให้ลองเข้า ssh ผ่านพอร์ตที่เราคอนฟิคไว้ โดยที่ยังไม่ต้องปิด putty หรือ terminal ที่เรากำลังใช้งานอยู่นะครับ เนื่องจากถ้าเกิด error อะไรขึ้นมา หรือ service ไม่สามารถ ที่จะ reload ได้ จะได้แก้ไขได้ครับ หากมีอะไรส่งสัย สามารถสอบถามได้นะครับ