Web Control Panel สำหรับทำเว็บ มีอะไรบ้าง

IT เจริญก้าวหน้า ค่อนข้างเร็วนั้น “Website” ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการที่จะดำเนินธุรกิจด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการโปรโมทบริษัท นำเสนอสินค้า และ ช่องทางการชำระสินค้าที่สะดวกสบาย

Digital Ocean คืออะไร

คือผู้ให้บริการด้าน cloud computing platform โดยที่เราสามารถที่จะสร้าง virtual machine ขึ้นมาใช้งานได้ โดยเปรียบเสมือน มี VPS ส่วนตัวในการที่เอาไปทำงานใดงานหนึ่งได้เช่น

Cloudflare WordPress plugins ที่เอาไว้ Clear cache ให้อัตโนมัติ

ปลั๊กอินของ Cloudflare Wordpress ที่จะคอยอำนวยความสะดวก ของเพื่อนๆกันนะครับ โดยปกติเนี่ย เวลาเราใช้บริการของ Cloudflare มันจะเก็บ Cache ไว้ทำให้หลายคนเจอปัญหาเว็บไม่อัพเดท เราจึงแนะนำปลั๊กอินตัวเพื่อ Clear cache automatic เคลียอัตโนมัติ จะได้เป็นแนวทาง สำหรับบางคนนะครับผม