ขั้นตอนการตั้งค่า Server CentOS 8

ในตอนที่ทุกท่านได้สร้างเซิฟเวอร์ใหม่ของ CentOS8 ในขั้นตอนการ setup เบื้องต้น ก็มีสิ่งเล้กๆน้อยๆที่ต้องตั้งค่าเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยและความสามารถในการใช้งานของเซิฟเวอร์และจะเป็นรากฐานสำคัญของสิ่งอื่นๆที่จะตามมา

STEP I : การ Log in แบบ Root

ในการ login เข้า server เราจำเป็นต้องรู้ server’s public IP address    และต้องมี password ในการเข้าใช้งาน ถ้าเราใช้การยืนยันตัวตนแบบ SSH key ก็จะต้องใช้ private key สำหรับ root user account แทน เริ่มแรกถ้ายังไม่ได้มีการ log in เข้า server ให้ทำการ login ให้เรียบร้อยโดยใช้ command

$ ssh root@server_ip

ในส่วนของ server_IP ให้ใส่ IP address ของ server

เมื่อ enter แล้วจะมีคำถามให้เรายืนยันตัวตน และให้ใส่ password เข้าไป (ถ้าใช้ password ในการยืนยันตัวตน ก็ใส่ root password ไป แต่ถ้าใช้ SSH key ก็อาจจะต้องใส่ passphrase ไปในครั้งแรกที่ใช้ key ในแต่ละ session)

          Root User จะเป็นผู้ใช้แบบ admin ของ Linux ซึ่งมีสิทธิพิเศษครอบคลุมทุกอย่างในการจัดการ Environment ของตัว Linux  และด้วยความที่ root user มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนั้น หากใช้ root user ในการเปลี่ยนแปลงตัวรากฐานต่างๆ อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบได้ ซึ่งก็ต้องระวังและจำกัดการใช้งานเอาไว้

ดังนี้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการ setup เพื่อสร้าง alternative user account เพื่อจำกัดขอบเขตของอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆสำหรับงานในแต่ละวัน account ตัวนี้สามารถที่จะเพิ่มสิทธิพิเศษต่างๆได้เมื่อจำเป็นต้องใช้

STEP II สร้าง User ใหม่

เมื่อ log in ด้วย root ใน server ไปแล้ว เราก็จะสามารถสร้าง account ใหม่ได้โดยใช้ Command

# adduser your_account_name

จากในตั้งค่า password

# passwd your_password

โดยการใส่ password นั้นจะต้องใส่ 2 ครั้งเพื่อยืนยัน password หลังจากนั้นเราก็จะมี user ใหม่สำหรับการเข้าใช้งาน server ได้ แต่ว่าเราจำเป็นต้องเพิ่ม privileges ให้ user ตัวนี้สามารถใช้ sudo command ได้ โดย sudo command จะทำให้ user ที่เราสร้างสามารถทำตัวเป็น root ได้เมื่อจำเป็น